Prioriterede områder


Automatisering af opgaver

En ny generation af robotsystemer med er kommet ind på arbejdsmarkedet og hjælper arbejdstagerne ved at overtage banale og gentagelsesprægede opgaver. De kan også anvendes til at udføre risikobetonede og komplekse job. Ved at udføre de opgaver, som mennesker ikke kan, bør eller ønsker at udføre, kan robotteknologi medvirke til, at arbejdstagere undgår skader. Det giver også arbejdstagerne tid til at erhverve nye færdigheder og arbejde mere kreativt.

Brugen af digitale teknologier til af opgaver indebærer imidlertid også en række risici og udfordringer. Listen omfatter manglende bevidsthed om menneskers situation, overdreven afhængighed af de automatiske systemer og muligt tab af specifikke kompetencer hos arbejdstagerne. Arbejdstagerne kan opleve manglende autonomi, frygt for at miste jobbet og manglende til systemet. En anden udfordring er behovet for , der indebærer uddannelse af arbejdstagere i at anvende den nye robotteknologi, samtidig med at man undgår at miste vigtige kompetencer.

I lyset af disse faktorer bør der anlægges en human-in-command-tilgang ved indførelsen af AI-baserede robotsystemer til automatisering af opgaver. På den måde rustes arbejdstagerne til at udnytte automatisering til egen fordel, samtidig med at de bevarer kontrollen over arbejdsprocessen.

Læs mere i vores kampagnemateriale.