Publicaties


Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk: implementatie op de werkplek

Nieuwe digitale VGW-monitoringsystemen kunnen de bestaande procedures op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk niet zomaar vervangen. Een geslaagde ingebruikname van digitale VGW-monitoringsystemen is afhankelijk van een goede implementatie, wat ook veronderstelt dat ondersteunende hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld op de werkplek (praktijkcodes, richtsnoeren/handleidingen, opleidingsmateriaal, marketingmateriaal en casestudy’s).

In deze beleidsnota worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot de randvoorwaarden voor bedrijven om digitale VGW-monitoringsystemen doeltreffend te implementeren en te integreren op de werkplek.

Download PDF file in: