Kampanijos priemonių rinkinys

Informavimo ir sąmoningumo kampanijos

Organizācija: Autoridade para as Condiçôes de Trabalho

Aprašymas:

Keletas informacijos ir informavimo kampanijų, įskaitant, pavyzdžiui, apie žemės ūkio ir miškininkystės darbų saugą ir sveikatą iš 2015 m. ir 2016 m.

Image
Information and Awareness Campaigns