Kampanijos priemonių rinkinys

Pokalbis su EU-OSHA ekspertu apie pavojingų medžiagų pakeitimą

Organisation: ActuEL-HSE

Country: France

Aprašymas:

Straipsnio forma parengtas pokalbis su EU-OSHA ekspertu Elke Schneideriu, kuriame aptariama kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“; uždavinys pakeisti pavojingas medžiagas darbo vietoje ir veiksmai, kurių reikia imtis norint sukurti saugias ir sveikas darbo vietas.

Image
EU-OSHA expert interview on the substitution of dangerous substances