Kampanijos priemonių rinkinys

Pokalbis su Esther Lynch (ETUC)

Organisation: Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC)

Country: EU

Aprašymas:

Pokalbis su Esther Lynch iš ETUC, tema „Sveikata ir sauga darbe: prioritetai ir lyčių problemos“

Image
Esther Lynch (ETUC) interview