Kampanijos priemonių rinkinys

Mokomasis vaizdo įrašas apie profesinę riziką, susijusią su pavojingomis medžiagomis

Organizācija: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Šalis: Ispanija

Aprašymas:

EU-OSHA Ispanijos nacionalinio ryšių punkto parengtas mokomasis vaizdo įrašas, kuriame pabrėžiama pavojingų medžiagų poveikio darbo vietoje rizika.

Image
Educational video on occupational risks related to dangerous substances