Kampanijos medžiaga


Kampanijos „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ vadovas

Šiame EU-OSHA 2023–2025 m. saugių darbo vietų kampanijos vadove rasite visą informaciją, kurią turite žinoti, kad galėtumėte dalyvauti šioje kampanijoje, įskaitant svarbiausias datas ir nuorodas į naudingus išteklius.

Vadove aptariamos penkios prioritetinės sritys: , užduočių , nuotolinis ir hibridinis darbas, darbuotojų valdymas pasitelkiant dirbtinį intelektą ir .

Įvertinant galimybes ir riziką, vadove aiškinamas naujų skaitmeninių technologijų poveikis darbui ir su tuo susiję darbuotojų saugos ir sveikatos iššūkiai.

Jame pateikiami atvejų tyrimai, praktiniai patarimai ir teisės aktams bei reglamentams skirtas skyrius.