Kampanijos medžiaga


Kampanijos „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ informacinis pranešimas spaudai

Šiame informaciniame pranešime spaudai pateikiami pagrindiniai faktai ir skaičiai, susiję su 2023–2025 m. sveikų darbo vietų kampanija

Jame apžvelgiamas ES politinis kontekstas, pagrindinės datos ir kampanijos orientyrai, taip pat išsamiai aprašomos su skaitmeninimu susijusios prioritetinės sritys ir teisės aktai. 

Šis dokumentas suteikia išsamios informacijos, padedančios suprasti pagrindinius kampanijos elementus ir jų reikšmę.

Download PDF file in: