Útgefið efni


Lestu skýrsluna og samantektina Stafræn netvangsvinna og vinnuvernd: yfirlit yfir reglugerðir, stefnur, starfshætti og rannsóknir

Stafræn tækni er að umbreyta atvinnulífinu í Evrópusambandinu. Stafrænir vinnuvettvangar eru miðpunktur þessara breytinga. Þrátt fyrir ný atvinnutækifæri sem þau veita hafa vísindamenn og stefnumótendur látið í ljós áhyggjur af atvinnu- og ráðningarskilyrðum á stafrænum starfsvettvöngum, þar á meðal á öryggis- og heilbrigðissviði.

Þessi skýrsla varpar ljósi á vinnuvernd í stafrænni vettvangsvinnu. Þar eru kynntar nýjustu vísbendingar um vinnuverndaráskoranir og tækifæri í þessari tegund vinnu og kannað hvort og hvernig brugðist er við þeim.

Skýrslan veitir yfirlit yfir reglugerðir, stefnur og starfshætti sem fjalla um vinnuvernd í stafrænu vettvangsstarfi. Skýrslan inniheldur einnig ályktanir og ráðleggingar fyrir ýmsa hagsmunaaðila með hliðsjón af mismunandi tegundum netvangsvinnu. 

Download pdf icon in: