Publikacije


Sigurnost i zdravlje u kontekstu rada putem digitalnih platformi: pouke uredbi, politika, akcija i inicijativa

Rasprostranjenost i aktivnosti digitalnih platformi koje odgovaraju na ponudu i potražnju na tržištu rada u EU-u drastično su se povećale posljednjih 10 godina. Odgovori na ovu novu ekonomiju digitalnih platformi u početku su bili ograničeni i uglavnom su ih poduzimala poduzeća, radnici i njihove predstavničke organizacije te lokalni i regionalni oblikovatelji politika. Ovaj je fenomen od tada sve više privlači pažnju na razini EU-a i država članica, a sada su u prvom planu radni uvjeti te sigurnost i zdravlje na radu radnika koji rade putem digitalne platforme.

U ovom kratkom prikazu politike istaknuti su ključni nalazi i zaključci temeljite studije uredbi, politika, strategija, inicijativa, akcija i programa povezanih sa sigurnošću i zdravljem na radu. Temelji na četiri studije slučajeva, pregledu literature i savjetovanju s nacionalnim središnjicama EU-OSHA-e.

U studiji se analiziraju izazovi za sigurnost i zdravlje na radu, odgovori na rad putem digitalnih platformi te njihov razvoj u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj. Četiri ključna zaključka za oblikovatelje politika i donositelje odluka obuhvaćaju pitanja koja treba razmotriti u budućnosti i konkretne preporuke za poboljšanja kada je riječ o problemima povezanima sa sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu digitalnih platformi.

Download pdf icon in: