Publikacije


Rad na digitalnim platformama u sektoru zdravstva i socijalne skrbi: posljedice za sigurnost i zdravlje na radu

Sektor zdravstva i socijalne skrbi tradicionalno je bio korak ispred ostalih u trendovima u području podataka i digitalizacije. Potaknute pandemijom bolesti COVID-19, kontinuirane tehnološke i društvene promjene ne utječu samo na radnike u tom sektoru, već i na cjenovnu pristupačnost i kvalitetu skrbi.

Ovaj dokument sadrži dokaze o rizicima za sigurnost i zdravlje na radu te o mogućnostima rada putem digitalnih platformi u tom sektoru, a njezinim se rezultatima nastoji pomoći tvorcima politika i platformama da odgovore na potrebe radnika i upravljaju njima, kao i da ojačaju zdravstvene sustave diljem EU-a.

Download PDF file in: