Materijali kampanje


Priručnik o kampanji – siguran i zdrav rad u digitalno doba

Ovaj vam priručnik za EU-OSHA-inu kampanju za zdrava radna mjesta 2023. – 2025. pruža sve potrebne informacije o sudjelovanju u kampanji, uključujući najvažnije datume i poveznice na korisne izvore materijala.

Priručnik se odnosi na pet prioritetnih područja: rad putem digitalnih platformi, zadataka, rad na izdvojenom mjestu rada i hibridni rad, upravljanje radnicima putem umjetne inteligencije i .

Uzimajući u obzir mogućnosti i rizike, u priručniku se objašnjava učinak novih digitalnih tehnologija na rad i s njima povezani izazovi u području sigurnosti i zdravlja na radu.

On sadrži studije slučaja, praktične prijedloge i odjeljak o zakonodavstvu i propisima.