Værktøjssæt til kampagner

Undersøgelse/meningsmåling

Egnet for:

Alle typer organisationer.

Hvad er det?

Et spørgeskema om et bestemt emne til en målgruppe. Et eksempel kunne være en undersøgelse af, hvordan medarbejderne opfatter arbejdsmiljøpolitikken i deres virksomhed.

Fordele

 • Medierne vil have data og fakta. En undersøgelse eller en meningsmåling er et godt redskab til at forsyne dem med dette.
 • Undersøgelsesresultater kan bruges til at udarbejde andre kampagneværktøjer som f.eks. pressemeddelelser, interviews og brochurer.

Hvordan kan de bruges?

 • Hvis du for eksempel kører en kampagne om reduktion af stressrelaterede sygdomme på arbejdspladsen, og du ønsker at gøre dette interessant for medierne, kan du udarbejde en undersøgelse om problemet. Du kan stille modtagerne spørgsmål såsom: "Hvad er de mest stressende faktorer på arbejdspladsen?".
 • Du kan evaluere effekten af din kampagne ved at køre en undersøgelse blandt dine kampagnepartnere eller kampagnemålgrupper.
 • Resultaterne af en undersøgelse kan også bruges til at promovere din kampagne.

Ulemper

 • Det kan være dyrt at gennemføre en undersøgelse, hvis du beslutter dig for at hyre et meningsmålingsfirma. En mulighed for at spare penge er at slå din undersøgelse sammen med andre undersøgelser rettet mod de samme personer. Dette kaldes en omnibusundersøgelse og begrænser sig generelt til maksimalt fem spørgsmål.

Tilgængelige værktøjer

Der er mange gratis værktøjer tilgængelige online, som du kan anvende til at udarbejde og sende spørgeskemaer til dine kontakter og netværk:

 • Ved mindre undersøgelser kan du selv udarbejde undersøgelsen ved hjælp af billige eller gratis web-apps, f.eks. Google Survey eller SurveyMonkey. Vær opmærksom på, at nogle af dem har begrænsninger, når de anvendes gratis. For eksempel giver Survey Monkey dig kun mulighed for at udarbejde 10 spørgsmål.
 • Hvis du ønsker en mere dybdegående undersøgelse, kan du få hjælp fra et meningsmålingsfirma. Vælg et, der har et godt ry, da deres troværdighed vil have indvirkning på, hvordan medierne opfatter din undersøgelse.

Procesoversigt

 1. I samarbejde med projektgruppen eller andre interessenter skal du beslutte, hvem der er din målgruppe og fastlægge undersøgelsens format.
 2. Udarbejd nogle gode spørgsmål til undersøgelsen. Det er bedst at overlade dette til fagfolk, da en undersøgelse, der ikke giver dig den form for resultater, som du kan videreformidle, og som støtter din kampagne, ikke er en effektiv udnyttelse af tid og ressourcer.
 3. Indsaml og analysér resultater.
 4. Præsenter undersøgelsesresultaterne i en rapport, der er tilpasset medierne.
 5. Lav en synopsis og en længere version.
 6. Udarbejd en pressemeddelelse med de vigtigste nyheder og resultater.

Spild ikke tiden!

 • Kommuniker dine undersøgelsesresultater så hurtigt som muligt.
 • Jo nyere undersøgelsen er, jo mere interessant vil den være for medierne.
 • Journalister er ikke interesserede i statistikker indsamlet for flere år siden – medmindre du kan give dem opdaterede tal til sammenligning, selvfølgelig.