Værktøjssæt til kampagner

"VÆR SIKKER på, at arbejdet er sikkert!"

Organisation: Valsts darba inspekcija

Land: Letland

Beskrivelse:

Kampagnen "VÆR SIKKER på, at arbejdet er sikkert!" har til formål at øge offentlighedens bevidsthed om vigtigheden af at beskytte arbejdstagere og nytteværdien af praktiske sikkerhedsforanstaltninger. Derudover forsøger den at tiltrække støtte til virksomheder, der opererer i farlige industrier, og tilskynder disse virksomheder til at prioritere deres arbejdsstyrkes trivsel og sikkerhed.

Image