Værktøjssæt til kampagner

Kampagnen "LAD SIKKERT ARBEJDE VÆRE GRUNDLAGET!"

Organisation: Ministeriet for økonomisk udvikling

Land: Ungarn

Beskrivelse:

Kampagnen "Lad sikkert arbejde være grundlaget!" har til formål at skabe en forebyggelseskultur omkring arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Kampagnen henvender sig både til arbejdstagere, der kan indberette uregelmæssigheder på arbejdsmiljøområdet, og til arbejdsgivere, der kan få mere at vide om forebyggelse af ulykker.

Image