Casestudier


Robotsystem til palletering og depalletering af produkter (ID7)

Innovative og bæredygtige teknologier har gjort det muligt for en dansk virksomhed at depalletere og palletere produkter på bestilling uden et lager.

Ved kollaborativt at udvikle banebrydende 3D-sensorteknologi, der gør det muligt for robotter at "se", har virksomheden været i stand til at reducere nattevagter og deres negative virkninger på arbejdstagernes helbred. I nogle tilfælde har robot-AI-løsningen halveret cyklustiderne og fuldautomatiseret tidligere manuelle arbejdsopgaver.

Størstedelen af det resterende manuelle arbejde består i at overvåge det AI-baserede system og løse problemer i tilfælde af fejl.

Download pdf icon in: