Casestudier


Kognitiv og fysisk automatisering i en produktionslinje på et savværk (ID2)

Integrationen af AI-baserede systemer på arbejdspladsen til fysiske og kognitive opgaver bliver mere og mere lovende. Når det gælder en produktionslinje på et savværk kan en , der overvåges af medarbejdere i et kontrolrum, sortere og håndtere defekte brætter uden afbrydelse.

Forflytning af menneskelig arbejdskraft fra transportbåndet til kontrolrummet kan reducere den fysiske og psykosociale belastning, der er forbundet med ensidigt gentagne opgaver, eksponering for støj og støv og tunge løft.

Passende uddannelse og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger kan give positive langsigtede fordele for virksomheden og dens medarbejdere. 

Download pdf icon in: