Casestudier


En robot, der automatiserer udmugning for at opretholde hygiejnen hos husdyr (ID11)

Bæredygtig produktion i fødevareindustrien er fremtiden. Den nederlandske teknologiudvikler, der undersøges i dette casestudie, fokuserer på landbrugsmaskiner i forbindelse med malkekvæg.

Deres produkter anvendes i over 45 lande i EU og resten af verden. Deres autonomt kørende robot kan opretholde hygiejnestandarderne i indhegninger til køer og er specialiseret i udmugning.

Paradigmeskiftet som følge af denne innovation kan betyde, at landbrugerne bevæger sig væk fra den traditionelt opfattede rolle som manuelle arbejdere i retning af flere ledende stillinger og ansvarsområder inden for landbruget.

Download pdf icon in: