Casestudier


Kollaborativ robot, der automatiserer syning af poser i billeverandørindustrien (ID5)

En billeverandør, der opererer på globalt plan, har indført automatiserede processer i driften i Portugal ved hjælp af robotter, cobots og AGV'er til at udføre en række arbejdsopgaver.

I stedet for at nedlægge stillinger har dette fremskyndet eller lettet opgaverne og mindsket den sociale isolation på arbejdspladsen, da arbejdstagerne skifter station hyppigere og dermed har øget interaktion med kolleger.

I takt med at arbejdstagerne omskoles og specialiseres, er dette en mulighed for at vurdere, hvilke færdigheder der skal betragtes som vigtige for fremtidens arbejde, og hvilke der bliver mindre relevante.

Download pdf icon in: