Nieuws


12/05/2023

Platformwerk: nieuwe nota’s kijken naar diversiteit op de werkvloer, VGW-gevolgen en initiatieven voor risicopreventie en -beheer

Image

© Gorodenkoff - adobe.stock

Digitale werkplatforms hebben een omwenteling teweeggebracht in de arbeidswereld. Dit heeft nieuwe uitdagingen gecreëerd, die daadkrachtig moeten worden aangepakt. De EU telt momenteel meer dan 500 actieve platforms. Die scheppen weliswaar werkgelegenheid, maar tegelijkertijd stellen ze de betrokken werknemers bloot aan risico’s zoals intensievere arbeidspatronen, een beperkte toepassing van VGW-voorschriften en baanonzekerheid. Anderzijds kan sommige groepen werknemers, zoals personen met een handicap of migranten, een kans bieden om de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden.

In twee nieuwe discussienota’s, die zijn opgesteld in het kader van ons VGW-onderzoeksproject inzake digitalisering, wordt inzicht geboden in:

de preventie en het beheer van gezondheids- en veiligheidsrisico’s bij digitaalplatformwerk, met voorbeelden van praktijken en instrumenten die door digitale platforms worden toegepast om veilige arbeidsomstandigheden te bevorderen, en

de diversiteit van de beroepsbevolking en digitale arbeidsplatformen: gevolgen voor de veiligheid en gezondheid op het werk, waarbij wordt besproken hoe digitaalplatformwerk een springplank naar een baan kan vormen voor specifieke groepen werknemers.

Platformwerk is een van de prioriteitsgebieden van onze komende campagne “Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk” voor 2023-2025.

Bekijk onze eerdere publicaties voor meer informatie!