Kampanijos priemonių rinkinys

Austrijos 2007–2012 m. darbuotojų sveikatos ir saugos strategija

Organizācija: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (Federalinė ekonomikos ir darbo ministerija)

Šalis: Austrija

Aprašymas:

Brošiūra apie Austrijos nacionalinę DSS strategiją. Buvo apibrėžtos penkios nagrinėjamos temos: rizikos vertinimas ir supratimas apie pavojų, nelaimingų atsitikimų prevencija, su darbu susijusių ir profesinių ligų prevencija, instruktavimas ir kvalifikacijos kėlimas bei informacija apie darbuotojų saugą ir sveikatą.

Image