Leidiniai


Darbuotojų valdymas pasitelkiant DI. Nuo kuriamų technologijų iki poveikio darbuotojams, jų saugai ir sveikatai

Dirbtinis intelektas (DI) keičia darbo pobūdį ir darbo santykius. Šiame dokumente, analizuojant patentų duomenis ir turinį, apžvelgiamos DI grindžiamo darbuotojų valdymo (DIDV) technologijos ir jų skverbimasis į įvairius sektorius.

Jame pristatomas matavimais pagrįstas metodas, kurį galima taikyti tiriant DIDV technologijų poveikį darbo jėgai, užduotims ir funkcijoms. Išvados rodo, kad DIDV gali turėti neigiamą poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai. Svarbu tai, kad, tyrimo duomenimis, tik nedidelė dalis patentuotų produktų skirti žmonių gerovei didinti – tai rodo bendrovių nesuinteresuotumą diegti tokias technologijas DSS gerinti.

Download pdf icon in: