Leidiniai


Nuotolinio darbo lyčių aspekto tyrimas: poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai

Nuo COVID-19 pandemijos vis dažniau pereinama prie nuotolinio ir mišraus darbo modelio – tai stipriai paveikė moterų padėtį. Šiame diskusijų dokumente ir darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) nagrinėjami atsižvelgiant į lyčių aspektą, ir apžvelgiami susijusių teisės aktų pokyčiai.

Tarp nustatytų mokslinių tyrimų spragų – patyčios kibernetinėje erdvėje atsižvelgiant į lyčių aspektą, lyčių ir įmonių lygmens DSS politika šioje srityje ir lyčių aspektų nepaisymas DSS srities nuotolinio darbo reglamentavimo srityje. Dokumente pabrėžiama, kad nuostatos, kuriomis atsižvelgiama į lyčių aspektą nuotolinio darbo ir mišraus darbo srityje, gali padėti užtikrinti geresnę moterų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir padėti joms integruotis į darbo rinką.

Download pdf icon in: