Værktøjssæt til kampagner

Vigtigste kampagnemål

Husk på kampagnens vigtigste mål.

  • Skab opmærksomhed omkring arbejdsmiljøproblemer, inklusive årsagerne til problemerne, blandt ledere, medarbejdere og folk, der rådgiver dem om disse problemer, f.eks. sundhedsfaglige personer.
  • Tilbyd praktiske løsninger via modeller for "god praksis".
  • Udbred viden blandt medarbejderne om relevant lovgivning, og inspirer organisationer til at følge denne.
  • Gør folk opmærksomme på nye risici og mulige løsninger.
  • Find støtte til forandringer i lovgivning og vejledninger.
  • Fremhæv din organisation som en autoritet inden for arbejdsmiljø og en værdifuld samarbejdspartner.
Key campaign objectives