Publicaties


Personeelsbeleid met behulp van AI — Van technologische ontwikkeling tot de gevolgen voor werknemers en hun veiligheid en gezondheid

Artificiële intelligentie (AI) verandert de aard van het werk en de arbeidsverhoudingen. In deze paper brengen we AI-gebaseerde technologieën voor personeelsbeleid (AIWM, AI-based Worker Management) en de toepassing daarvan in verschillende sectoren in kaart aan de hand van de analyse van octrooigegevens en -inhoud.

Er wordt een op meetbare gegevens gebaseerde aanpak voorgesteld die kan worden gebruikt om de invloed van AIWM-technologie op personeel, taken en functies te onderzoeken. De bevindingen wijzen erop dat AIWM negatieve uitwerkingen kan hebben op de veiligheid en gezondheid van werknemers. Bovenal toont het onderzoek aan dat slechts een gering deel van de geoctrooieerde toepassingen erop is gericht de het personeelswelzijn te bevorderen en dat bij bedrijven weinig animo bestaat om dergelijke technologieën in te zetten ter verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk.

Download PDF file in: