Publicaties


Onbemande luchtvaartuigen: gevolgen voor de gezondheid en veiligheid op het werk

Het gebruik van onbemande luchtvaartuigen (“Unmanned Aerial Vehicles” of UAV’s) neemt in allerlei sectoren toe vanwege de specifieke eigenschappen ervan en de belofte van efficiëntere werkprocessen. De invoering van UAV’s op de werkvloer brengt echter ook uitdagingen met zich mee voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

In deze discussienota worden vraagstukken rond UAV’s op het werk belicht en lacunes op onderzoeksgebied in kaart gebracht om een bijdrage te leveren aan de literatuur over VGW-kwesties in verband met UAV’s en de gevolgen voor werknemers die met UAV’s werken. Tevens worden aanbevelingen aan belanghebbenden gedaan over hoe problemen op de werkvloer kunnen worden opgelost zonder de ontwikkelingen op dit gebied te belemmeren.

Download pdf icon in: