Publicaties


Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk: mogelijkheden en moeilijkheden

De werkplek verandert dankzij nieuwe digitale technologieën om de veiligheid en gezondheid op het werk te monitoren. Slimme VGW-monitoringsystemen kunnen gegevens op een meer systematische en in het algemeen verbeterde manier herkennen en meten in vergelijking met traditionele methoden. Zij dragen niet alleen bij aan het verminderen van de blootstelling van werknemers aan risico’s, maar kunnen eveneens de schadelijke gevolgen van ongevallen tot een minimum beperken en het onderzoek naar en de rapportage over de gevolgen ervan verbeteren.

Nationale beleidsmaatregelen kunnen een aanvulling vormen op de inspanningen van de EU om het management en werknemers naar behoren te informeren en op te leiden op het gebied van de capaciteiten van de nieuwe systemen, en kleine en middelgrote ondernemingen te helpen toegang te krijgen tot digitale VGW-monitoring en deze over te nemen, om zo de voordelen van digitale VGW-monitoringsystemen te vergroten en de potentiële nadelen van het gebruik ervan tot een minimum te beperken.

Download pdf icon in: