Publicaties


Onderzoek naar de genderdimensie van telewerken: implicaties voor gezondheid en veiligheid op het werk

De toenemende verschuiving naar telewerken en hybride werken sinds de COVID-19-pandemie heeft grote gevolgen gehad voor vrouwen. In deze discussienota wordt de genderdimensie van telewerken en veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) onderzocht en worden de ontwikkelingen in de desbetreffende wetgeving geëvalueerd.

Hiaten in het onderzoek zijn onder andere de genderdimensie van cyberpesten, gender en VGW-beleid op bedrijfsniveau en het ontbreken van genderaspecten in regelgeving voor telewerken, gericht op VGW. De nota benadrukt dat genderbewuste voorschriften op het gebied van telewerken en hybride werk kunnen bijdragen aan het evenwicht tussen werk en privéleven van vrouwen en aan hun integratie op de arbeidsmarkt.

Download PDF file in: