Værktøjssæt til kampagner

Workshop om farlige stoffer på arbejdspladsen

Organisation: Inspection du Travail et des Mines

Land: Luxembourg

Beskrivelse:

Konference arrangeret af arbejds- og minetilsynet som led i kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien". Konferencen omfattede oplæg, rundbordsdiskussioner, workshops og en præsentation af eksempler på god praksis.

Image
Workshop on dangerous substances in the workplaces