Værktøjssæt til kampagner

Kampagnen "Forebyggelse af arbejdsrisici i forbindelse med arbejdsmaskiner og -udstyr"

Organisation: ACT

Land: Portugal

Beskrivelse:

Kampagnen "Forebyggelse af arbejdsrisici i forbindelse med arbejdsmaskiner og -udstyr" viser et minimumsniveau for beskyttelse af arbejdstagere og bidrager til fri og loyal konkurrence i det indre marked.

Image
"Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment" Campaign