Værktøjssæt til kampagner

Pressefotosamling

Organisation: Ministeriet for sociale anliggender

Beskrivelse:

Pressefotosamlinger, herunder billeder fra arrangementer finansieret inden for rammerne af European Campaign Assistance Package (ECAP).

Image
Press Photo Gallery