Værktøjssæt til kampagner

Plakat om åndedrætsværn

Organisation: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Land: Spanien

Beskrivelse:

Plakat med information om åndedrætsværn, som skal øge opmærksomheden om behovet for at beskytte vores åndedrætssystem mod eksponering for farlige stoffer.

Image
Poster on respiratory protection equipment