Værktøjssæt til kampagner

Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet

Organisation: EU-OSHA

Land: EU

Beskrivelse:

Prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet er en del af kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. De uddeles for at anerkende organisationer, der gennem innovative tiltag har ydet en ekstraordinær indsats på området for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Alle bidrag bedømmes først på nationalt plan af EU-OSHA's netværk af focal points. De udvalgte nationale projekter deltager derefter i konkurrencen på europæisk plan. Vinderne og særligt udvalgte eksempler fejres ved en prisuddelingsceremoni afholdt i det sidste år af hver kampagne.

Image