Værktøjssæt til kampagner

Instagram-annonce vedrørende sunde og sikre arbejdsforhold

Organisation: Ministeriet for beskæftigelse og sociale anliggender (Tyskland)

Land: Tyskland

Beskrivelse:

Instagram-annonce for den nationale handlingsplan for virksomheder og menneskerettigheder.

Image
Healthy and safe working conditions Instagram advertisement