Værktøjssæt til kampagner

Pris for god praksis tildelt for udvikling af kompetencer hos både arbejdstagere og unge

Organisation: Det nationale partnerskab for iværksætteruddannelse

Beskrivelse:

Det nationale partnerskab for iværksætteruddannelse i Montenegro vandt en pris for god forretningspraksis inden for kompetenceudvikling for både arbejdstagere og unge.

Image
Good practice award for improving skills of both the employed and young people