Værktøjssæt til kampagner

Østrigs arbejdsmiljøstrategi 2007-2012

Organisation: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (forbundsministeriet for beskæftigelse, sociale anliggender og forbrugerbeskyttelse)

Land: Østrig

Beskrivelse:

En brochure om Østrigs nationale arbejdsmiljøstrategi. Der blev fastsat fem emneområder, som skulle dækkes: risikovurdering og risikobevidsthed, forebyggelse af ulykker, forebyggelse af arbejdsbetingede sygdomme, undervisning og videreuddannelse samt information om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Image