Værktøjssæt til kampagner

4. internationale erhvervs- og videnskabskonference

Organisation: European Society of Safety Engineers (europæisk organisation for sikkerhedsingeniører)

Land: Kroatien

Beskrivelse:

Arrangementet var målrettet arbejdsmiljø i Kroatien. Talerne drøftede lovgivning vedrørende arbejdsmiljø og sammenlignede tiltag i Kroatien og Serbien. Denne benchmarking-aktivitet var en god måde at reflektere, dels over arbejdsmiljø generelt på, dels over måder, hvorpå udfordringen med en aldrende arbejdsstyrke i begge lande håndteres. Arrangementet satte specifikt fokus på kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre" med udveksling af god praksis mellem forskellige kroatiske organisationer. Arrangementet havde 80 deltagere fra tre lande.

Image
4th International Professional-Scientific Conference