Setul de instrumente al campaniei

Zona geografică

Alegeți sectoarele sau regiunile geografice în care se va derula campania

Majoritatea campaniilor SSM tind să se axeze pe un public țintă specializat (cadrele de conducere dintr-un anumit sector de activitate, sindicatele, specialiștii din domeniul SSM etc.). Gândiți-vă bine la sectorul specific pe care îl vizați și la instrumentele cele mai eficiente pentru abordarea publicului-țintă din sectorul respectiv.

Acoperirea geografică este de asemenea importantă. Întrebați-vă de unde provine publicul țintă, apoi stabiliți dacă trebuie să vă concentrați asupra mass-mediei naționale sau regionale sau dacă vă puteți axa pe instrumente cu acoperire geografică restrânsă, cum sunt evenimentele.

Geographical area