Setul de instrumente al campaniei

Campanii – considerente generale

Benefits

  • Conștientizarea mai puternică a problemelor de securitate și sănătate în muncă (SSM), inclusiv a cauzelor acestora, de către cadrele de conducere, angajați și persoanele care le oferă recomandări pe aceste teme, de exemplu personalul medical.
  • Prezentarea de soluții practice prin intermediul unor „modele de bune practici”.
  • Cunoașterea sporită a legislației relevante de către forța de muncă și încurajarea organizațiilor să respecte această legislație.
  • Avertizarea oamenilor cu privire la noile riscuri și comunicarea soluțiilor posibile.
  • Obținerea de sprijin pentru modificarea legislației sau a ghidurilor în domeniu.
  • Afirmarea organizației dumneavoastră în calitate de autoritate în domeniul SSM și de partener valoros.

Limitări

  • Organizarea unei campanii poate fi costisitoare/consumatoare de timp

  • Este dificil să ajungă în atenția grupurilor mai mici

Ingredientele unei campanii de succes

La baza oricărei campanii se află un mesaj puternic și obiective clare. Acestea vă ajută să definiți interlocutorii cărora trebuie să vă adresați (publicul-țintă) și cele mai bune metode prin care puteți să le transmiteți un mesaj, adică instrumentele de campanie pe care ar trebui să le utilizați. La fel ca majoritatea demersurilor, o campanie necesită un aport suficient de eforturi și motivație pentru a se bucura cu adevărat de succes.