Setul de instrumente al campaniei

Definirea rezultatelor dorite

Comunicarea produce efecte maxime atunci când se referă la aspecte practice și tangibile.

Gândiți-vă la modalități de măsurare a succesului campaniei și includeți în aceasta un sistem de evaluare înainte de a o lansa.

Evaluarea calitativă măsoară percepția publicului cu privire la campanie. Aceasta nu furnizează date concrete, dar vă ajută să înțelegeți impactul campaniei – de exemplu, dacă se înregistrează o schimbare de atitudine în rândul publicului vizat.

Măsurările calitative se pot realiza prin:

  • sondaje prin e-mail/online
  • interviuri prin telefon
  • interviuri la fața locului

Evaluarea cantitativă măsoară sfera de influență și vizibilitatea campaniei.

Măsurările cantitative sunt mai ușor de prezentat sub formă de rezultat. Evaluarea cantitativă poate măsura succesul analizând:

  • sfera de influență a campaniei: câte persoane au receptat mesajul?
  • vizibilitatea campaniei: cât de vizibilă a fost în mass-media? Câte articole, rapoarte etc. au fost redactate ca urmare a campaniei?
Define your expected results