Digitalt platformsarbejde: Tal og fakta


Digitalt platformsarbejde: Tal og fakta

Image

Denne infografik viser de vigtigste fakta og tal i forbindelse med digitale arbejdsplatforme, som en del af kampagnen "Sikkert og sundt arbejde i den digitale tidsalder".

Den viser udbredelsen af i EU's økonomi, samt arbejdsmiljørisici og -udfordringer, og hvilke muligheder der er forbundet hermed på tværs af alle økonomiske sektorer. Den præsenterer også eksempler på policyinitiativer og risikoforebyggende initiativer for at sikre digitale platformsarbejderes sikkerhed og sundhed.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |