Publikation


Personaleledelse ved hjælp af kunstig intelligens – Fra teknologisk udvikling til konsekvenser for medarbejderne og deres sikkerhed og sundhed

ændrer arbejdets og arbejdsrelationernes karakter. Denne artikel kortlægger AI-baserede personaleledelsesteknologier (AIWM-teknologier) og deres udbredelse i forskellige sektorer gennem analyse af patentdata og -indhold.

Den fremlægger en målingsbaseret tilgang, der kan bruges til at undersøge AIWM-teknologiernes indvirkning på arbejdsstyrken, opgaverne og funktionerne. Resultaterne peger på den negative indvirkning, som AI-baseret personaleledelse kan have på medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Det er vigtigt at bemærke, at undersøgelsen kun viser en marginal brøkdel af patenter, der tager sigte på at forbedre den menneskelige trivsel, hvilket understreger virksomhedernes manglende interesse i at anvende sådanne teknologier til at forbedre arbejdsmiljøet.

Download pdf icon in: