Publikation


Ubemandede luftfartøjer: konsekvenser for arbejdsmiljøet

Brugen af ubemandede luftfartøjer vokser i alle sektorer takket være disse fartøjers særlige egenskaber og potentiale til at skabe mere effektive arbejdsprocesser. Ikke desto mindre giver integrationen af ubemandede luftfartøjer på arbejdspladsen også arbejdsmiljømæssige udfordringer.

Dette diskussionspapir undersøger forskellige spørgsmål i den forbindelse og identificerer forskningskløfter med henblik på at styrke litteraturen om arbejdsmiljøproblemer og konsekvenser for arbejdstagere, der interagerer med ubemandede luftfartøjer. Der gives anbefalinger til interessenter med henblik på at løse problemer på arbejdspladsen og for at undgå at bremse udviklingen på området.

Download pdf icon in: