Publikation


Kønsdimensionen af telearbejde: konsekvenser for arbejdsmiljøet

Skiftet til telearbejde og hybridarbejde i kølvandet på covid-19-pandemien har navnlig haft betydning for kvinderne. Dette diskussionsoplæg stiller skarpt på kønsdimensionen af telearbejde og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og gennemgår udviklingen inden for den relaterede lovgivning.

Identificerede forskningskløfter omfatter kønsdimensionen af cybermobning, arbejdsmiljøpolitikker ud fra et køns- og virksomhedsperspektiv og fraværet af kønsaspekter i reguleringen af telearbejde. I oplægget fremhæves det, at kønssensitive hensyn inden for telearbejde og hybridarbejde kan bidrage til en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv for kvinder – og til kvinders integration på arbejdsmarkedet.

Download pdf icon in: