Publikation


Digitalt platformsarbejde i sundheds- og socialsektoren: konsekvenser for arbejdsmiljøet

Sundheds- og socialsektoren har traditionelt set været på forkant, når det gælder dataindsamling og digitalisering. De løbende teknologiske og samfundsmæssige ændringer, som blev fremskyndet af covid-19-pandemien, påvirker ikke kun arbejdstagerne i sektoren, men også tilgængeligheden og kvaliteten af plejeydelserne.

Dette diskussionsoplæg indeholder dokumentation for de arbejdsmiljørelaterede risici og muligheder, der er ved at arbejde på digitale platforme i sektoren. Resultaterne sigter mod at hjælpe politiske beslutningstagere og platforme med at tilgodese og håndtere arbejdstagernes behov samt at styrke sundhedssystemerne i hele EU.

Download pdf icon in: