Setul de instrumente al campaniei

Alcătuirea unui plan

Având un plan de desfășurare a campaniei, veți putea să vă concentrați asupra tuturor etapelor necesare.

  • Stabiliți un obiectiv măsurabil.

- Exemplu: „Reducerea cu 10 % a afecțiunilor cauzate de stres la centrele de intermediere telefonică în următorii 3 ani”.

  • Concentrați-vă pe un public-țintă specific.

- Exemplu: superiorii ierarhici din companiile mai mari sau patronii de întreprinderi mici sau mijlocii.

  • Formulați un mesaj clar.

- Acesta ar trebui să fie adaptat la publicul-țintă și, în mod ideal, să includă recomandări care pot fi aplicate.

Exemplu: „Cercetările arată că afecțiunile cauzate de stres la centrele de intermediere telefonică pot fi atenuate urmând trei pași de bază”.

  • Identificați cele mai potrivite canale mediatice prin care puteți ajunge la publicul vizat.

Hotărâți dacă veți folosi, de exemplu, reclame, corespondență directă, afișe, seminare sau vizite.

  • Conveniți asupra unui buget.

- Adăugați o rezervă, de exemplu 10 %, pentru cheltuieli suplimentare neprevăzute.

  • Stabiliți o dată potrivită de lansare.

- Evitați perioadele marilor sărbători, de exemplu zilele premergătoare Crăciunului, și încercați să stabiliți o legătură între campanie și un eveniment de actualitate sau un anotimp pentru a rezona mai bine cu interesele oamenilor.

  • Evaluați campania.

- Învățați din experiențele avute, astfel încât următoarea campanie să aibă un impact mai puternic.

    Putting a plan togeth