Setul de instrumente al campaniei

Evenimente pentru părțile interesate

Adecvat pentru:

Toate tipurile de organizații.

Ce sunt acestea?

Evenimente, cum ar fi mese rotunde, ateliere și conferințe, care își propun să reunească specialiști și părți interesate pentru a discuta anumite aspecte. Exemple includ legislația actuală în materie de securitate și sănătate în muncă sau amenințările la adresa siguranței lucrătorilor precum întreținerea în condiții de siguranță.

Avantaje

 • Fiecare eveniment menționat mai sus reprezintă o ocazie excelentă pentru a consolida relația de cooperare cu partenerii dumneavoastră.

Cum pot fi utilizate?

 • Obiectivul lor principal este să faciliteze atingerea unei poziții comune între participanți, schimbul de informații și de bune practici și socializarea.
 • Evenimentele pot avea și elemente mediatice, dar în general nu acesta este scopul lor principal.

Limitări

 • Evenimentele sunt de obicei limitate la un singur grup țintă, deci ar putea să nu fie potrivite ca instrument de abordare a unui public mai larg.

Mese rotunde și ateliere

 • Cele mai restrânse evenimente sunt în general mesele rotunde și atelierele, acestea fiind și cele mai interactive. Scopul lor este să reunească un număr nu foarte mare de persoane care să dezbată o problemă și să încerce să ajungă la un numitor comun.
 • Sunt cele mai potrivite evenimente dacă doriți să vă împărtășiți cunoștințele unui grup mic de oameni (cel mult 50).
 • Ați putea folosi aceste formate înainte de a vă începe campania, pentru a pregăti și dezvolta instrumentele de campanie, a coopta parteneri etc.

Seminare și evenimente de formare

 • Seminarele și evenimentele de formare reprezintă exemple de evenimente puțin mai mari, care tind să aibă un caracter educațional mai pronunțat.
 • Ar trebui să existe o agendă clară sau un mesaj clar pe care organizatorul să-l facă cunoscut participanților. Firește, participanții vor reacționa la mesaj și vor face comentarii, dar procesul nu este la fel de deschis ca în cazul unui atelier.
 • Acest format poate fi util pentru instruirea unor multiplicatori cu privire la un anumit aspect al campaniei.

Conferințe

 • Conferințele sunt evenimentele care au potențialul de a implica cel mai mare număr de participanți.
 • Ele pot include și un element de comunicare în mass-media.
 • De asemenea, pot fi deschise publicului.