Studii de caz


Riscurile pentru sănătatea și securitatea ocupațională ale muncii de revizuire a conținutului online furnizate pe platforme digitale de muncă

Munca de revizuire a conținutului online furnizată prin platforme digitale de muncă este stresantă, solicitantă din punct de vedere emoțional și fizic și poate duce la tulburări musculoscheletice. Platformele digitale de muncă nu abordează aceste riscuri severe pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM) sau o fac în măsură limitată.

Acest studiu de caz examinează riscurile pentru SSM pe care le prezintă pentru lucrătorii pe platforme acest tip de muncă relativ nou. De asemenea, analizează dacă și cum sunt prevenite și administrate aceste riscuri, punând accentul pe practicile și măsurile aplicate de platforme.

Download PDF file in: