Studii de caz


Riscurile pentru securitatea și sănătatea ocupațională ale muncii manuale furnizate prin platforme digitale de muncă

Lucrătorii care efectuează lucrări manuale, de exemplu instalatorii și electricienii, întâmpină mai multe dificultăți în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). Printre ele se numără munca în poziții incomode, efectuarea de sarcini manuale dificile, ridicarea de obiecte grele, expunerea la substanțe periculoase, alunecări, împiedicări și căderi, precum și abuzuri verbale, intimidare și hărțuire.

Acest studiu de caz analizează munca manuală furnizată prin platforme digitale de muncă. Prezintă riscurile din domeniul SSM la care sunt expuși lucrătorii care prestează munca pe o . De asemenea, prezintă factorii care influențează sau complică administrarea dificultăților și riscurilor SSM în munca manuală furnizată prin intermediul platformelor digitale de muncă.

Scoțând în evidență practicile și măsurile platformelor digitale de muncă, studiul de caz examinează dacă și cum trebuie prevenite și administrate aceste riscuri.

Download PDF file in: