Esettanulmányok


A digitális munkaplatformokon keresztül végzett online tartalomellenőrzés munkahelyi biztonsági és egészségügyi kockázatai

A digitális munkaplatformokon keresztül végzett online tartalomellenőrzés stresszes, érzelmileg és fizikailag megterhelő, valamint váz- és izomrendszeri megbetegedésekhez vezethet. A digitális munkaplatformok nem vagy csak korlátozott mértékben foglalkoznak az ilyen súlyos munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatokkal.

Ez az esettanulmány azokat a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatokat vizsgálja, amelyeket ez a viszonylag új típusú munka jelent a platformokon dolgozók számára. Azt is vizsgálja, hogy az ilyen kockázatokat megelőzik és kezelik-e, és ha igen, ez miként történik, kiemelve a platformok által bevezetett gyakorlatokat és intézkedéseket.

Download PDF file in: